Specjaliści

Home / Specjaliści

Radiolodzy:

Rafał Obuchowicz

Rafał Obuchowicz

dr n. med. Specjalista Radiolog z tytułem doktora

Moje zainteresowania skupiają się wokół diagnostyki stawów i tkanek miękkich technikami ultrasonografii oraz rezonansu magnetycznego. Jestem autorem licznych publikacji naukowych oraz szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej prowadzonych dla lekarzy ortopedów i radiologów.

Kamila Sprężak

Kamila Sprężak

lek. med. Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Jestem lekarzem specjalizującym się w Radiologii i diagnostyce obrazowej. Ukończyłam studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem doktorantką w Katedrze Radiologii UJ CM oraz asystentką w Katedrze Radiologii UJ CM i w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM.

Mateusz Ciecior

Mateusz Ciecior

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Ukończyłem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Lekarski. Zajmuję się wykonywaniem i interpretacją badań USG, MR i opisem badań RTG. Od 2014 prowadzę kursy USG oraz ćwiczenia i wykłady dla studentów CMUJ z przedmiotu Radiologia. Z placówką ULTRAGEN współpracuję od 2015.

Witalij Matwiejuk

Witalij Matwiejuk

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykonuję badania ultrasonograficzne w zakresie: piersi, jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek. Cały czas poszerzam i pogłębiam swoją wiedzę w zakresie ultrasonografii.

Hanna Kasperkiewicz

Hanna Kasperkiewicz

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pracuję jako asystentka w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Oddział w Krakowie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Wykonuję badania USG w zakresie: piersi, jamy brzusznej i miednicy, ślinianek, tarczycy, układu chłonnego, jąder oraz tkanek miękkich.

Jakub Pieła

Jakub Pieła

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie Radiologia i Diagnostyka obrazowa. Pracuję w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Migas Majoch

Migas Majoch

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Jestem absolwentką Collegium Medicum UJ, Wydział Lekarski. Obecnie w trakcie specjalizacji z pediatrii. Pracuję na Oddziale Pediatrycznym Dzieci Starszych z Pododdziałem Alergologii i Gastroenterologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie

Donat Domaradzki

Donat Domaradzki

lek. med. Specjalista Chorób Wewnętrznych

Ukończyłem Studia Collegium Medicum UJ w 2009 roku później Specjalizacja z Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla, następnie w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Jestem członkiem Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii.

Ortopedzi:

Jacek Jurka

Jacek Jurka

lek. med. Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Przez lata opieki nad zespołem profesjonalnych sportowców nabyłem szczególnej biegłości i rozumienia specyfiki urazów sportowych co z powodzeniem wdrażam w swojej codziennej pracy klinicznej. Ze względu na moje zamiłowanie do sportu chciałem połączyć dwie pasje, stąd moje ukierunkowanie na medycynę sportową.

Wojciech Satora

Wojciech Satora

lek. med. Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskałem specjalizację w Oddziale Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki Szpitala im Rydygiera w Krakowie. Wykładam w międzynarodowej fundacji AOTrauma, zajmującej się edukacją i rozwojem chirurgii urazowej.

Jakub Cetnarski

Jakub Cetnarski

lek. med. Specjalista Chirurgii Ortopedycznej i Urazowej.

Ukończyłem Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Swoją wiedzę rozszerzałem poprzez liczne szkolenia z zakresu ultrasonografii narządu ruchu oraz kursach w zakresie traumatologii i urazów wielonarządowych.

Kardiolog

Renata Stąpor

Renata Stąpor

dr n. med. Specjalista Chorób Wewnętrznych, Kardiolog

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Posiadam specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i jestem specjalistą kardiologiem. Swoje umiejętności zdobywałam jako asystent w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Pawła II w Klinice Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ.

Ginekolog:

Michał Strus

Michał Strus

lekarz rezydent Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Aktualnie pełnię funkcję młodszego asystenta w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz jestem pracownikiem Miejskiego Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Dorota Babczyk

Dorota Babczyk

lek. med. Specjalista Ginekolog

Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na co dzień pracuję w Klinice Położnictwa i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami wydziału lekarskiego oraz działalność naukową. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach i konferencjach.

Endokrynolog:

Michał Strus

Michał Strus

lekarz rezydent Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Aktualnie pełnię funkcję młodszego asystenta w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz jestem pracownikiem Miejskiego Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Internista:

Donat Domaradzki

Donat Domaradzki

lek. med. Specjalista Chorób Wewnętrznych

Ukończyłem Studia Collegium Medicum UJ w 2009 roku później Specjalizacja z Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla, następnie w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Jestem członkiem Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii.

Reumatolog:

Zofia Guła

Zofia Guła

lek. med. Specjalista Reumatolog

Jestem absolwentka Collegium Medicum UJ, Wydział Lekarski. W 2014 r. uzyskałam specjalizację z chorób wewnętrznych, następnie uzyskałam specjalizację z reumatologii. Od 2015 r. pracuję na stanowisku asystenta w Zakładzie Reumatologii i Balneologii UJ CM, gdzie prowadzę działalność dydaktyczną i naukową. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób reumatycznych.

Urolog:

Joanna Lisowska

Joanna Lisowska

lek. med. Specjalista Urolog

Jestem specjalistą urologiem, FEBU. Ukończyłam studia na wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Krakowie. Zdałam Europejski Egzamin specjalizacyjny (Fellow of the European Board of Urology). Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu medycyny ekstremalnej i medycyny podróży.

Gastroenterolog:

Krzysztof Lorens

Krzysztof Lorens

dr n. med. Specjalista Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Jestem absolwentem Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. W 1999 roku obroniłem pracę doktorską. Pracuję jako nauczyciel akademicki i praktyk z wieloletnim doświadczeniem, jestem autorem metody rehabilitacji chorych na zanikowe stwardnienie boczne.