Badanie elastograficzne

Elastografia jest technika pozwalająca na ocenę spoistości tkanek. Specjalne głowice najbardziej zaawansowanych ultrasonografów oprócz budowania obrazu wnętrza ciała pacjenta parafią go „dotknąć” przy zastosowaniu osobnej wiązkę ultradźwięków które wysyłają w celu określenia jak „twarda” ( spoista) jest dana tkanka. Technika ta pozwala na określenie spoistości tkanek takich jak:

1. guzy ( ocena – złośliwy vs. nie złośliwy),
2. miąższu wątroby – ocenę nasilenia zmian w przebiegu stłuszczenia zwłóknienia , marskości,
3. ścięgien co w połączeniu z obrazem zmian w badaniu USG pozwala precyzyjnie określić jak bardzo sa uszkodzone.
i wiele innych (..)

Jest to niezwykle cenne uzupełnienie badania „klasycznego” USG potwierdzone w wieloma opracowaniami.

W naszej palcówce wykonywane sa badania elastograficzne jako uzupełnienie badań USG za pomocą aparatu Philips IU 22 – który wyposażony jest w tzw elastografię dynamiczną – będąca jedna z bardziej zaawansowanych technicznie i bardzo obiektywnych metod obrazowania tego typu.

Rewolucyjna Elastografia fali poprzecznej – wartość potwierdzona w wieloośrodkowych badaniach naukowych – alternatywa dla biopsji!

Standardowe badanie USG umożliwia ocenę anatomii i zmian patologicznych) ciała człowieka. W zależności od jakości aparatu możliwa jest ocena narządów wewnętrznych w sposób o różniej dokładności. Istnieją także opcje badania uSG jak badanie Dopplerowskie – czyli ocena przepływu krwi w tkance oraz badanie 3D – ocena przestrzenna, 4D – badanie przestrzenne w ruchu – metody te przybliżają do diagnozy.

Ale wciąż patrząc na tkanki za pomocą nawet najlepszych aparatów jakie posiadamy w naszej pracowni nie jesteśmy w stanie ocenić czym jest odkryty obszar w wątrobie, trzustce czy mięśniu dlatego w trosce o pacjenta zlecamy badania inwazyjne jak biopsja związana z koniecznością ukłucia narządu mając świadomość związanych z tym zagrożeń i konieczności hospitalizacji. Aparat Aixplorer pokazuje obraz USG ale także wysyła specjalna wiązkę ultradźwiękową o małej energii ale znacznej szybkości, która „dotyka „ zmianę i określa jej sztywność. Znając dokładnie spoistość tkanki – „twarde czy miękkie” oraz znając obraz takiej zmiany możemy określić bardzo dokładnie czym dana zmiana jest – biopsja i inne inwazyjne badania przestają być wówczas potrzebne.

Oferujemy państwu badanie najnowocześniejszym aparatem diagnostycznym dostarczającym maksymalną ilość danych medycznych bezboleśnie w optymalnym czasie i relatywnie niskim koszcie. Możliwa jest ocena zmian w piersi, tarczycy, wątrobie trzustce

Zapraszamy