Badanie stawu skokowego

Badanie stawu skokowego – staw skokowy jest najniżej położonym połączeniem ruchomym ciała człowieka dźwigającym ciężar ciała dlatego ulega często uszkodzeniom podczas aktywności sportowej czy wypadkom na śliskiej bądź nierównej nawierzchni. Z uwagi na możliwość zobrazowania ( powierzchownie położonych ścięgien i więzadeł ) oceną pierwszego rzutu wnoszącą wiele informacji diagnostycznych jest USG.

Diagnostyka ta jest szczególnie istotna po urazach o charakterze skręcenia kiedy to uszkodzone zostają więzadła stawu – struktury położone powierzchownie których stopień urazu można potwierdzić w badaniu dynamicznym USG oraz 3D . Poza tym badaniem USG ocenić można ścięgna stawu ilość płynu w stawie co ma także znaczenie w zespołach przeciążenia

W rozległych urazów ze złamaniami kostnymi wskazane jest dostarczanie badań RTG lub wykonanie badania RTG przed oceną USG – USG nie penetruje przez powierzchnie kości – ocenia jedynie powierzchnię kostną.

Badanie polega na przesuwaniu specjalnej głowicy ( tzw. sondy ) po skórze pacjenta zwilżonej żelem, nie jest bolesne czy nie przyjemne i nie wymaga przygotowania ze strony Pacjenta. Bardzo ważnym elementem jest badanie dynamiczne podczas którego można oceniać wydolność uszkodzonych więzadeł badanie 3D pozwala na ocenę pola powierzchni uszkodzonych włókien.

Nasi lekarze:

Rafał Obuchowicz

Rafał Obuchowicz

dr n. med. Specjalista Radiolog z tytułem doktora

Moje zainteresowania skupiają się wokół diagnostyki stawów i tkanek miękkich technikami ultrasonografii oraz rezonansu magnetycznego. Jestem autorem licznych publikacji naukowych oraz szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej prowadzonych dla lekarzy ortopedów i radiologów.

Kamila Sprężak

Kamila Sprężak

lek. med. Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Jestem lekarzem specjalizującym się w Radiologii i diagnostyce obrazowej. Ukończyłam studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem doktorantką w Katedrze Radiologii UJ CM oraz asystentką w Katedrze Radiologii UJ CM i w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM.

Mateusz Ciecior

Mateusz Ciecior

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Ukończyłem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Lekarski. Zajmuję się wykonywaniem i interpretacją badań USG, MR i opisem badań RTG. Od 2014 prowadzę kursy USG oraz ćwiczenia i wykłady dla studentów CMUJ z przedmiotu Radiologia. Z placówką ULTRAGEN współpracuję od 2015.

Jakub Cetnarski

Jakub Cetnarski

lek. med. Specjalista Chirurgii Ortopedycznej i Urazowej.

Ukończyłem Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Swoją wiedzę rozszerzałem poprzez liczne szkolenia z zakresu ultrasonografii narządu ruchu oraz kursach w zakresie traumatologii i urazów wielonarządowych.