Badanie stawu skokowego

Badanie stawu skokowegostaw skokowy jest najniżej położonym połączeniem ruchomym ciała człowieka dźwigającym ciężar ciała dlatego ulega często uszkodzeniom podczas aktywności sportowej czy wypadkom na śliskiej bądź nierównej nawierzchni. Z uwagi na możliwość zobrazowania ( powierzchownie położonych ścięgien i więzadeł ) oceną pierwszego rzutu wnoszącą wiele informacji diagnostycznych jest USG.

Diagnostyka ta jest szczególnie istotna po urazach o charakterze skręcenia kiedy to uszkodzone zostają więzadła stawu – struktury położone powierzchownie których stopień urazu można potwierdzić w badaniu dynamicznym USG oraz 3D . Poza tym badaniem USG ocenić można ścięgna stawu ilość płynu w stawie co ma także znaczenie w zespołach przeciążenia

W rozległych urazów ze złamaniami kostnymi wskazane jest dostarczanie badań RTG lub wykonanie badania RTG przed oceną USGUSG nie penetruje przez powierzchnie kości – ocenia jedynie powierzchnię kostną.

Badanie polega na przesuwaniu specjalnej głowicy ( tzw. sondy ) po skórze pacjenta zwilżonej żelem, nie jest bolesne czy nie przyjemne i nie wymaga przygotowania ze strony Pacjenta. Bardzo ważnym elementem jest badanie dynamiczne podczas którego można oceniać wydolność uszkodzonych więzadeł badanie 3D pozwala na ocenę pola powierzchni uszkodzonych włókien.

Nasi lekarze:

Rafał Obuchowicz

Rafał Obuchowicz

dr n. med. Specjalista Radiolog z tytułem doktora

Moje zainteresowania skupiają się wokół diagnostyki stawów i tkanek miękkich technikami ultrasonografii oraz rezonansu magnetycznego. Jestem autorem licznych publikacji naukowych oraz szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej prowadzonych dla lekarzy ortopedów i radiologów.

Mateusz Ciecior

Mateusz Ciecior

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Ukończyłem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Lekarski. Zajmuję się wykonywaniem i interpretacją badań USG, MR i opisem badań RTG. Od 2014 prowadzę kursy USG oraz ćwiczenia i wykłady dla studentów CMUJ z przedmiotu Radiologia. Z placówką ULTRAGEN współpracuję od 2015.

Maciej Widliński

Maciej Widliński

lek. med. Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Maciej Widliński – ZnanyLekarz.pl