USG Bioderek

Ocena stawów biodrowych u dzieci – wykonywana najlepiej do 6 tygodnia życia obejmuje ocenę stopnia zagłębienia głowy kości udowej w panewce oraz Ukształtowanie stropu panewki. Istotne są także kształt części chrzęstnych oraz kostnych niedojrzałego stawu oraz obecność (lub nie) obszarów dojrzewania tkanki kostnej (tzw. Jąder kostnienia). Pomiary wykonuje się w wystandaryzowany sposób używając standardu prof. Graafa.

Nasz lekarz:

Agata Migas Majoch

Agata Migas Majoch

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Jestem absolwentką Collegium Medicum UJ, Wydział Lekarski. Obecnie w trakcie specjalizacji z pediatrii. Pracuję na Oddziale Pediatrycznym Dzieci Starszych z Pododdziałem Alergologii i Gastroenterologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie