USG Naczyń

Ocena tętnic typowe miejsca oceny to tętnice szyjne naczynia brzuszne ( aorta, tt nerkowe) , oraz tętnice obwodowe ( kończyn górnych oraz dolnych ) . USG z pośród dostępnych technik diagnostyki obrazowej  jest badaniem najbardziej dostępnym i nieinwazyjnym a jednocześnie wnoszącym wiele informacji diagnostycznych. Tak zwana metoda Dopplerowska – która w skrócie polega na śledzeniu ruchu krwi daje możliwość określenia kierunku i szybkości przepływu krwi w czasie rzeczywistym . Ponadto ocenić można szerokość naczyni jego kształt kształt jego ściany itp. Czyli właściwie ocena jest pełna . ważnym ograniczeniem o którym trzeba pamiętać jest spadek jakości obrazowania w przypadku tkanek położonych głęboko i takie przypadki mogą wymagać zastosowania innych metod obrazowania.

Najczęściej badane są tętnice szyjne i kręgowe – zaburzenia przepływu w tych naczyniach powoduje zawroty głowy, nudności i uczucie osłabienia. Ocena przepływu w tętnicach szyi jest bardzo dokładna i daje precyzyjną odpowiedz na temat nasilenia zmian chorobowych. Bóle kończyn oraz ich cierpnięcie i uczucie zimna sa bardzo często następstwem zaburzeń ukrwienia badanie USG pozwala na wykluczenie lub potwierdzenie i określenie lokalizacji tego typu zmian).

Badanie polega na przesuwaniu specjalnej głowicy ( tzw. sondy ) po skórze pacjenta zwilżonej żelem, nie jest bolesne czy nie przyjemne i nie wymaga przygotowania. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej. W przypadku oceny tętnic szyjnych stosowane jest zazwyczaj badanie dynamiczne polegające na ocenie naczyń w różnych pozycjach ciała Pacjenta ( w ruchach rotacji, zgięcia oraz maksymalnego wyprostu).

Badania naczyń żylnych stosowane są najczęściej w zakresie kończyn dolnych w przypadkach podejrzenia zakrzepicy lub oceny stopnia niewydolności ( żylaków) -. Ultrasonografia jest najprostszą i bardzo wydajną techniką diagnostyczną pozwalającą na ocenę zmian zarówno w zakresie naczyń powierzchownych jak i głębokich. Możliwa jest ocena kierunku przepływu, wydolności układu zastawkowego szerokość naczyń oraz prześledzenie i ich ewentualnie nieprawidłowych połączeń. USG pozwala także na dokładną ocenę światła naczynia co ma niezwykle istotne znaczenie w monitorowaniu zakrzepicy żylnej. W naszej pracowni powołaliśmy zespół specjalistów którzy oprócz oceny aktualnego stanu naczyń żylnych na podstawie testów biologii molekularnej mogą określić skłonność i prawdopodobieństwo wystąpienia tych chorób w przyszłości co ma znaczenie w określaniu ryzyka  -w przypadku planowanego leczenia podróży itp.

Badanie polega na przesuwaniu specjalnej głowicy ( tzw. sondy ) po skórze pacjenta zwilżonej żelem, nie jest bolesne czy nie przyjemne i nie wymaga przygotowania. Badanie wykonywane jest w pozycji stojącej a następnie leżącej. Lekarz ściska łydkę Pacjenta oraz stosuje kontrolowany ucisk – ma to na celu ocenę stanu naczyń żylnych.

Nasi lekarze:

Witalij Matwiejuk

Witalij Matwiejuk

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykonuję badania ultrasonograficzne w zakresie: piersi, jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek. Cały czas poszerzam i pogłębiam swoją wiedzę w zakresie ultrasonografii.