Badanie USG stawu biodrowego

Badanie stawu biodrowego

Staw biodrowy jest z jednej strony narażony na mikrourazy (staw „dźwigający masę ciała” ) ale z drugiej dzięki swojemu ukształtowaniu jest bardzo stabilny.

Z uwagi na relatywnie głębokie śródtkankowe położenie powierzchni stawowych – ocena USG tego stawu jest ograniczona – sprowadza się do dokładnej oceny ilości płynu w stawie , oceny obrąbka wyłącznie w części przedniej. Natomiast badanie USG pozwala na bardzo dokładną ocenę mięśni i ich przyczepów w okolicy stawu biodrowego. Ponadto w badaniu USG możliwa jest ocena dynamiczna ( w ruchu) – podczas którego można określić konflikty między ruchomymi elementami stawu. Natomiast precyzyjna ocena samego stawu ( powierzchni stawowych stosunków przestrzennych elementów kostnych oraz wszystkich elementów mięśniowych stawu – możliwa jest w badaniu rezonansu magnetycznego. Wielu informacji dostarcza także badanie RTG – które powinno być wykonane przed oceną USG.

W rozległych urazów ze złamaniami kostnymi wskazane jest dostarczanie badań RTG lub wykonanie badania RTG przed oceną USG

Badanie USG stawów biodrowych polega na przesuwaniu specjalnej głowicy ( tzw. sondy ) po skórze pacjenta zwilżonej żelem, nie jest bolesne czy nie przyjemne i nie wymaga przygotowania ze strony Pacjenta.

Bardzo ważnym elementem oceny USG jest badanie dynamiczne podczas którego można oceniać konflikty między elementami stawu oraz zachowanie torebki stawu.

Nasi lekarze:

Rafał Obuchowicz

Rafał Obuchowicz

dr n. med. Specjalista Radiolog z tytułem doktora

Moje zainteresowania skupiają się wokół diagnostyki stawów i tkanek miękkich technikami ultrasonografii oraz rezonansu magnetycznego. Jestem autorem licznych publikacji naukowych oraz szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej prowadzonych dla lekarzy ortopedów i radiologów.

Mateusz Ciecior

Mateusz Ciecior

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Ukończyłem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Lekarski. Zajmuję się wykonywaniem i interpretacją badań USG, MR i opisem badań RTG. Od 2014 prowadzę kursy USG oraz ćwiczenia i wykłady dla studentów CMUJ z przedmiotu Radiologia. Z placówką ULTRAGEN współpracuję od 2015.

Jakub Cetnarski

Jakub Cetnarski

lek. med. Specjalista Chirurgii Ortopedycznej i Urazowej.

Ukończyłem Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Swoją wiedzę rozszerzałem poprzez liczne szkolenia z zakresu ultrasonografii narządu ruchu oraz kursach w zakresie traumatologii i urazów wielonarządowych.