USG Stawu mostkowo-obojczykowego

usg obojczyka

Połączenie końca mostkowego obojczyka i rękojeści mostka tworzy staw mostkowo-obojczykowy. W stawie tym znajduje się krążek stawowy dzielący jamę stawu na dwa przedziały. Rozdział taki umożliwia wykonywanie kilku typów ruchów w stawie. Między poniżej położonym I-szym żebrem a obojczykiem znajduje się silne więzadło żebrowo-obojczykowe. Poza tym więzadłem istnieją inne więzadła zabezpieczające staw od przodu, góry i tyłu.

 

Urazy stawu mostkowo-obojczykowe nie są częste w porównaniu z urazami stawu barkowo-obojczykowego. Do urazu dochodzi zwykle kiedy siła zostanie przystawiona bezpośrednio do stawu (np. uderzenie) lub pośrednio(np. przez pociąganie w sporcie). Częściej dochodzi do uszkodzenia w mechanizmie pośrednim.

Zmiany patologiczne stawu mostkowo-obojczykowego można podzielić na:
1.urazowe:

  • przeciążenie stawu objawiające bólem i ograniczeniem ruchomości, w USG widocznym jako pogrubieniem więzadeł i tkanek przy-stawowych oraz ich przekrwienie
  • zwichnięcie stawu objawiające się całkowitą dezorganizacją stawu – powierzchnie stawowe rozchodzą się z powodu uszkodzenia więzadeł

2. nieurazowe:

  • zmiany zwyrodnieniowe:
  • zmiany typu osteoarhritis – zwężenie szpary stawu, osteofity na krawędziach powierzchni stawowych (czyli “dziobki kostne”)
  • zmiany typu artropatii – takie jak np. reumatoidalne zapalenie stawów
  • zapalne (infekcyjne) – zwykle u osób, które biorą dożylne narkotyki, w sepsie, u pacjentów z HIV

Nasz Lekarz

Rafał Obuchowicz

dr hab. n. med Specjalista Radiolog

Moje zainteresowania skupiają się wokół diagnostyki stawów i tkanek miękkich technikami ultrasonografii oraz rezonansu magnetycznego. Jestem autorem licznych publikacji naukowych oraz szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej prowadzonych dla lekarzy ortopedów i radiologów.

Skontaktuj Się Z Nami

Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza obok