Echo serca – USG serca

echo serca

Jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, w której wykorzystuje się ultradźwięki do obrazowania struktur serca i wielkich naczyń, a także do oceny ich czynności

Jest to niezwykle cenne badanie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, gdyż pozwala na ocenę wielkości jam serca oraz pni naczyniowych, grubości mięśnia serca, funkcji skurczowej i rozkurczowej serca, budowy i funkcji zastawek serca, a także obecności płynu w worku osierdziowym. Echokardiografia (echo serca) daje także możliwość oceny wewnątrzsercowych przepływów krwi metodą doplera, a na tej podstawie oszacowania ciśnień w jamach serca.

– prezentacja jednowymiarowa< (M-mode), umożliwiająca ocenę wielkości jam serca i pni naczyniowych
– prezentacja dwuwymiarowa (2D), dająca możliwość obliczenia powierzchni i objętości jam serca oraz frakcji wyrzutowej
– badanie dopplerowskie z zastosowaniem techniki fali ciągłej, pulsacyjnej, znakowane kolorem do oceny przepływów w obrębie jam serca i naczyń krwionośnych. Techniki dopplerowskie pozwalają na ocenę zwężenia i niedomykalności zastawek serca , przecieków wewnątrzsercowych w wadach wrodzonych serca oraz oszacowanie ciśnień w jamach serca.

 • Stabilna choroba niedokrwienna serca
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Niewydolność serca
 • Pierwotne i wtórne kardiomiopatie
 • Wrodzone i nabyte wady serca
 • Ocena po wszczepieniu sztucznych zastawek
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Choroby osierdzia
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Zapalenie mięśnia serca
 • Nadciśnienie płucne, zatorowość płucna
 • Choroby aorty piersiowej
 • Omdlenia
 • Urazy serca, nowotwory serca
 • Ocena echokardiograficzna schorzeń ogólnoustrojowych
 • Ocena echokardiograficzna sportowców

Echokardiografia (echo serca) to badanie z wykorzystaniem ultradźwięków, jest więc bezpieczna i nie stwierdza się przeciwwskazań do jego wykonywania. Jest badaniem nieinwazyjnym, całkowicie bezbolesnym, nie wymagającym specjalnego przygotowania. W razie konieczności echokardiografia może być wielokrotnie powtarzana.

Skontaktuj Się Z Nami

Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza obok