USG Płuc

usg płuc

Diagnostyka chorób zapalnych płuc opiera się na ocenie klinicznej i klasycznym badaniu RTG klatki piersiowej. Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne wykorzystywane jest w diagnostyce jam opłucnowych od ponad 30 lat: metoda ta pozwala na ocenę nie tylko obecności płynu w jamie opłucnowej, lecz również na potwierdzenie/wykluczenie odmy, obrzęku płuc, zatorowości płucnej oraz ZMIAN ZAPALNYCH.

Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne w codziennej praktyce klinicznej stosowane jest do oceny wolnego płynu w jamie opłucnej. Umożliwia ono również diagnostykę takich patologii opłucnej jak stan zapalnyczy odma opłucnowa.

Za bezwzględne wskazania do przezklatkowego badania ultrasonograficznego płuc w diagnostyce zmian zapalnych uznaje się ciążę, nosicielstwo genu BRAC 1 lub BRAC 2, ważnym aspektem jest również ochrona radiologiczna w przypadku populacji pediatrycznej.

Możliwości przezklatowego badania usg płuc:

  • ocena zmian zapalnych (zapalenie płuc, zapalenie opłucnej, płyn w jamie opłucnej)
  • kontrolne badania w przypadku regresji nacieku w przebiegu zapalenia płuc
  • ocena rusztowania klatki piersiowej (złamania żeber, zmiany pourazowe, guz powłok klatki piersiowej)
  • ocena śródpiersia (grasica, węzły chłonne, guzy)
  • alternatywa dla rtg płuc u kobiet w ciąży
  • zmiany miąższu płucnego położone obwodowo

Nasz Lekarz

Agata Migas Majoch

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Jestem absolwentką Collegium Medicum UJ, Wydział Lekarski. Obecnie w trakcie specjalizacji z pediatrii. Pracuję na Oddziale Pediatrycznym Dzieci Starszych z Pododdziałem Alergologii i Gastroenterologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie

Skontaktuj Się Z Nami

Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza obok