dr hab n med Rafał Obuchowicz specjalista radiolog

O mnie

Dr hab. n. med. Rafał Obuchowicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego CM UJ rocznika 1999. Magister biologii molekularnej AR w Krakowie rocznika 2003. Doktorat nauk medycznych uzyskał w 2006 roku. W latach 1997 – 2010 pracował w katedrze Fizjologii UJ CM początkowo na stanowisku technicznym a następnie naukowo – dydaktycznym. Specjalizacje Diagnostyki obrazowej pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Urbanika uzyskał w 2010 roku.

Działalność naukowa dr Rafała Obuchowicza dotyczy zagadnień z obszaru fizjologii człowieka, diagnostyki układu mięśniowo szkieletowego oraz układu nerwowego a także aspektów technicznych dotyczących obrazowania w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem problemów jakości obrazu. Dr Obuchowicz jest redaktorem naukowym pięciu książkowych pozycji z zakresu diagnostyki układu mięśniowo szkieletowego.

Na podstawie wniosku zgłoszonego do Rady Doskonałości naukowej w 2020 roku, decyzją Komisji Habilitacyjnej z dnia 8 lipca 2021 po przeanalizowaniu dorobku naukowego i osiągniecia zatytułowanego „Analiza i parametryzacja informacji w wybranych technikach diagnostyki radiologicznej„ Komisja Habilitacyjna wyraziła pozytywną opinie w sprawie nadania dr Rafałowi Obuchowiczowi stopnia doktora habilitowanego.

rafał obuchowicz
obuchowicz rafał

radiologia i diagnostyka obrazowa, przetwarzanie obrazu, analiza obrazu jakość obrazowania, rezonans magnetyczny. zastosowanie sztucznej inteligencji (AI ) w detekcji zmian – projekt NCBiR.

fizjologia, radiologia

KBN (medycyna)

medycyna

Uniwersytet Jagielloński

Rok ukończenia:

1999