USG kolana – Badanie stawu kolanowego

Badanie stawu kolanowegostaw kolanowy jest statystycznie najczęściej uszkadzanym połączeniem ruchomym ciała ludzkiego

Wynika to z jego relatywnie małej ochrony oraz narażenia na obciążania w wielu płaszczyznach. Z uwagi na istotną ilość ścięgien i więzadeł połażonych powierzchownie wokół stawu ocena USG jest bardzo wartościowym badaniem, które w większości przypadków pozwala na dokładną ocenę większości patologii w zakresie stawu.

W badaniu USG kolana możliwa jest także ocena zachyłków stawu błony maziowej oraz jej fałdów (także w badaniu dynamicznym – co pozwala na wykluczenie ew. konfliktów)

Bardziej skomplikowana bywa ocena łąkotek stawu ( róg tylny łakotki bocznej oraz głębiej położone elementy wewnątrzstawowe niekiedy nie mogą być wystarczająco dobrze zobrazowane w badaniu USG. Podobnie skomplikowana z punktu widzenia diagnostyki jest ocena chrząstki stawu która w badaniu USG może być oceniona do około 40 % powierzchni. W przypadku wątpliwości diagnostycznych w zakresie opisywanych obszarów ( łakotki, chrząstka ) niezbędne jest poszerzenie diagnostyki o badanie MR – które „typowo” w takich przypadkach jest rozwinięciem diagnostyki USG.

W rozległych urazów ze złamaniami kostnymi wskazane jest dostarczanie badań RTG lub wykonanie badania RTG przed oceną USG.

Badanie polega na przesuwaniu specjalnej głowicy ( tzw. sondy ) po skórze pacjenta zwilżonej żelem, nie jest bolesne czy nie przyjemne i nie wymaga przygotowania ze strony Pacjenta.

Bardzo ważnym elementem jest badanie dynamiczne podczas którego można oceniać wydolność uszkodzonych więzadeł badanie 3D pozwala na dokładniejszą ocenę łąkotek stawowych.

Nasi lekarze:

Rafał Obuchowicz

Rafał Obuchowicz

dr n. med. Specjalista Radiolog z tytułem doktora

Moje zainteresowania skupiają się wokół diagnostyki stawów i tkanek miękkich technikami ultrasonografii oraz rezonansu magnetycznego. Jestem autorem licznych publikacji naukowych oraz szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej prowadzonych dla lekarzy ortopedów i radiologów.

Mateusz Ciecior

Mateusz Ciecior

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Ukończyłem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Lekarski. Zajmuję się wykonywaniem i interpretacją badań USG, MR i opisem badań RTG. Od 2014 prowadzę kursy USG oraz ćwiczenia i wykłady dla studentów CMUJ z przedmiotu Radiologia. Z placówką ULTRAGEN współpracuję od 2015.

Jakub Cetnarski

Jakub Cetnarski

lek. med. Specjalista Chirurgii Ortopedycznej i Urazowej.

Ukończyłem Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Swoją wiedzę rozszerzałem poprzez liczne szkolenia z zakresu ultrasonografii narządu ruchu oraz kursach w zakresie traumatologii i urazów wielonarządowych.

Jakub Pieła

Jakub Pieła

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie Radiologia i Diagnostyka obrazowa. Pracuję w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.