USG Nerwów

Badanie USG nerwów – znajdują zastosowanie w ocenie schorzeń neurologicznych w przypadkach zidentyfikowanych wcześniej problemów . Mogą także spełniać rolę badania eksploracyjnego w przypadkach nie zidentyfikowanych problemów kiedy to dochodzi do osłabienia czynności ruchowych lub zmian w zakresie odczuwania (niedzoczulicy lub przeczulicy).

W badaniu USG możliwe jest bardzo szczegółowe prześledzenie tkanki nerwu i identyfikacja uszkodzeń o charakterze przerwania ciągłości ( w stanach pourazowych ) czy zmian rozrostowych ( jak nerwiaki) do niedawna pionierskie aktualnie będące standardem diagnostyki ultrasonograficznej badania nerwów obwodowych możliwe są dzięki szczegółowej wiedzy anatomicznej oraz jakości aparatów. Wykonujący je Dr Obuchowicz prowadzi szkolenia w zakresie diagnostyki nerwów i jest autorem opracowań z zakresu tej tematyki.

Nasi lekarze:

Rafał Obuchowicz

Rafał Obuchowicz

dr n. med. Specjalista Radiolog z tytułem doktora

Moje zainteresowania skupiają się wokół diagnostyki stawów i tkanek miękkich technikami ultrasonografii oraz rezonansu magnetycznego. Jestem autorem licznych publikacji naukowych oraz szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej prowadzonych dla lekarzy ortopedów i radiologów.

Mateusz Ciecior

Mateusz Ciecior

lek. med. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Ukończyłem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Lekarski. Zajmuję się wykonywaniem i interpretacją badań USG, MR i opisem badań RTG. Od 2014 prowadzę kursy USG oraz ćwiczenia i wykłady dla studentów CMUJ z przedmiotu Radiologia. Z placówką ULTRAGEN współpracuję od 2015.