Uraz stawu kolanowego u młodego sportowca

Więzadło właściwe rzepki w na całej swojej długości – poszerzone, zmienione obrzękowo – nie stwierdzono cech przerwania włókien. Więzadło istotnie poszerzone.
W obszarze zmienionym (przyczep proksymalny), w badaniu Dopplerowskim obraz istotnie wzmożonego ukrwienia więzadła – aktywne zapalenie – w pierwszej kolejności na tle zmian przeciążeniowych.
Obraz nierównego pola przyczepu rzepkowego więzadła (częściowo z niedojrzałości wzrostowej – część z pociągania). Zmiany obrzękowo zapalne są nasilone – obejmują do 70% pola przekroju popoprzecznego więzadła i są nasilone w części środkowej na ( linii pośrodkowej ), gdzie nie stwierdzono cech przerwania ciągłości włókien.

       

       

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także