Ból w części przedniej stawu kolanowego u dziecka

Pacjent – dziecko uprawia  sport – gimnastyka.
Od  kilku tygodni narastający ból w części przedniej stawu kolanowego – niemożność wykonania wyskoków i przysiadów.

Częsta przyczyna tego stanu  jest przeciążenie aparatu więzadłowego – szczególnie więzadła rzepki – które przyczepia się zarówno w części  bliższej jak i dalszej do kości i przez to jest szczególnie narażone na przeciążenia nie kompensowane przez elastyczność mięśnia.

W  badaniu USG widoczne jest więzadło właściwe rzepki w na całej swojej długości – poszerzone, zmienione obrzękowo ( nasilenie zmian w  zakresie części proksymalnej ). Więzadło istotnie poszerzone ( do 6 mm w wymiarze AP ) W obszarze zmienionym ( zarówno przyczep    proksymalny jak i część proksymalna więzadła ).W badaniu Dopplerowskim obraz wzmożonego ukrwienia więzadła – aktywne zapalenie ( o znacznym nasileniu ) – w pierwszej kolejności na tle zmian przeciążeniowych.
Nie stwierdzono cech  przerwania ciągłości włókien.

     

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także