Diagnostyka ręki (ścięgien) po urazie siekierą

Obraz przerwania ciągłości – przecięcia ścięgien przedziału I przecięte są APL oraz EPB – selektywnie przy zachowaniu ECRL oraz ECRB a także EPL ( stąd zachowane prostowanie ). Poszerzone kikuty APL oraz EPB widoczne są około 15 mm dystalnie od linii blizny skórnej, kikuty bliższe uwidoczniono około 15 mm od linii blizny – ( zaraz za skrzyżowaniem ścięgien ) – retrakcja jest niewielka.

 

 

 

 

Około 5 mm w kierunku dalszym od linii blizny w miejscu oznaczonym kropką na załączonym fotogramie obraz nerwiaka RSNR – co jest w pierwszej kolejności przyczyną objawów neurologicznych. Nerwiak o wymiarach 3 x 2mm – pojedynczy – stan jak po uszkodzeniu ale niecałkowitym przecięciu nerwu – nie stwierdzono zmian morfologicznych sugerujących przecięcie całkowite.
Na poziomie urazu zaleczone uszkodzenie powierzchni kostnej.

 


Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także