Diagnostyka ręki (ścięgien) po urazie siekierą

Obraz przerwania ciągłości – przecięcia ścięgien przedziału I przecięte są APL oraz EPB – selektywnie przy zachowaniu ECRL oraz ECRB a także EPL ( stąd zachowane prostowanie ). Poszerzone kikuty APL oraz EPB widoczne są około 15 mm dystalnie od linii blizny skórnej, kikuty bliższe uwidoczniono około 15 mm od linii blizny – ( zaraz za skrzyżowaniem ścięgien ) – retrakcja jest niewielka.

 

 

 

 

Około 5 mm w kierunku dalszym od linii blizny w miejscu oznaczonym kropką na załączonym fotogramie obraz nerwiaka RSNR – co jest w pierwszej kolejności przyczyną objawów neurologicznych. Nerwiak o wymiarach 3 x 2mm – pojedynczy – stan jak po uszkodzeniu ale niecałkowitym przecięciu nerwu – nie stwierdzono zmian morfologicznych sugerujących przecięcie całkowite.
Na poziomie urazu zaleczone uszkodzenie powierzchni kostnej.

 


Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także

Badanie USG barku

USG stawu barkowego pozwala na ocenę ścięgien stożka rotatorów  – to jest ścięgien mięśni które utrzymują głowę kości ramiennej współosiowo

Czytaj więcej