Interna

Interna

Lekarz internista jest specjalistą zajmującym się kompleksowo organizmem pacjenta. Diagnozuje, różnicuje i leczy choroby układowe oraz narządów.

Do zadań lekarza internisty należy:

 • wykonywanie badań przedmiotowych i podmiotowych pacjenta,
 • kierowanie na badania dodatkowe do lekarzy różnych specjalności oraz laboratoryjne
 • interpretacja i synteza otrzymanych wyników
 • diagnozowanie i wspomaganie leczenia (w zespole ze specjalistami poszczególnych dziedzin medycyny) chorób układów: krążenia, oddechowego, krwiotwórczego, pokarmowego, wydalniczego, dokrewnego, moczowego, wydalniczego, ruchu
 • profilaktyka i edukacja zdrowotna oraz zapobieganie powikłaniom wynikającym ze schorzeń układowych i narządów

Kiedy do internisty:

 • Obserwujemy objawy grypy i przeziębienia, gorączka, osłabienie, bóle mięśni
 • Odczuwamy długotrwałe ciągłe lub okresowe bóle głowy
 • Zmagamy się z chorobami układowymi i/lub współistniejącymi schorzeniami metabolicznymi czy nowotworami
 • Niedomagają narządy wewnętrzne (np. wątroba, trzustka, śledzona)
 • Konieczne jest ustalenie przyczyny schorzenia, którego nie potrafi zdiagnozować specjalista innej, węższej dziedziny medycyny
 • Należy dokonać całościowej oceny stanu zdrowia, aby optymalnie dobrać leki
 • Stan zdrowia systematycznie się pogarsza pomimo dobrze prowadzonego leczenia specjalistycznego w innej dziedzinie
 • Pacjentem jest osoba starsza, u której stwierdzono niedomagania ze strony wielu różnych narządów lub układów

Pomimo wprowadzonych zmian w stylu życia i w diecie oraz leczenia zaordynowanego przez lekarza rodzinnego lub POZ dolegliwości nie ustępują.

Interna badanie

Skontaktuj Się Z Nami

Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza obok