Obraz zmian pourazowych w zakresie przyczepu „wspólnego” ścięgien mięśni

Obraz zmian pourazowych w zakresie przyczepu „wspólnego” ścięgien mięśni prostowników przedramienia – w zakresie warstwy głębokiej i powierzchownej przyczepu obraz zmian o charakterze przebudowy bliznowatej z obecnością blaszkowatych zwapnień – zmiana rozległa – penetruje w zakresie warstwy powierzchownej na odcinku do 22 mm .  W zakresie pola przyczepu ( w przyleganiu powierzchni kostnej ) widoczne sa rozlegle zwapnienia ( – penetrujące w obszar ścięgna) o wymiarach do 4 mm nie stwierdzono cech zapalenia przyleganiu.

Obraz przerostu błony maziowej – w części przednio bocznej oraz bocznej stawu ramienno – promieniowego widoczny jest fałd błony maziowej szerokości do 7 mm który wykazuje cechy włóknienia bez obrazu zmian zapalnych. W przyleganiu fałdu oraz w okolicy zachyłka wyrostka łokciowego obraz zwapnień liczne drobne bez cech wysięku czy zapalenia w przyleganiu.

• Przebieg nerwu prawidłowy w kanale zakłykciowym – cechy obrzęku w opisywanej okolicy ( rozcięgna FCU). W badaniu dynamicznym nerw wykazuje cechy zniekształcenia i ulega przemieszczeniu z kłykieć – całkowite ( wraz z powiezią ) zwichniecie nerwu. Możliwe ze na tym tle obraz znacznego stopnia obrzęku – pole przekroju nerwu wynosi 25 (!) mm2 na poziomie części bliższej i środkowej kanału. Szerokość nerwu w wymiarze AP nie jest zwiększona ( znacznie i wynosi do 9 mm). Budowa pęczkowa jest zachowana ( nie stwierdzono cech zwłóknienia – degeneracji śródnerwia) ale znaczne – szczególnie wyraźne od strony powierzchni kostnej włóknienie w topografii nanerwia i onerwia ( szerokości do 1,2 mm)- około nerwowe ale nie między pęczkowe.

• Nie stwierdzono cech zmian w zakresie więzadła łokciowego – wiązki przedniej – bez cech uszkodzenia. Wiazka tylna poszerzona niejednorodna – ale bez cech kompresji nerwu

• W zakresie ramienia w okolicy przegrody międzymięśniowej obraz zmian obrzękowych nerwu ( pole powierzchni do 12 mm2 cechy obecności zmian wstecznych w postaci włóknienia okołonerwowego na poziomie poszerzonej przegrody międzymięśniowej.Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także

USG palca

Palce mogą  być   przeciążone podczas codziennych aktywności ale szczególne obciążenia przynoszą aktywności sportowe związane z

Zobacz Więcej »