Pacjent z bólem stawu ramiennego

Obraz zastarzałych zmian pourazowych o charakterze uszkodzenia  („naderwania”?)       torebki stawowej – obraz poszerzenia torebki i jej nieregularnych zarysów w zakresie części   tylno-dolnej –  zmiany w topografii więzadła obrąbkowo – ramiennego dolnego.
W zakresie poszerzonego zachyłka pachowego cechy zmian wytwórczych ( przerost błony  maziowej ) – w obrazie nie stwierdzono zmian o charakterze przewlekłego czy „aktywnego”  zapalenia.

W  zakresie złącza mięśniowo ścięgnistego ścięgna mięśnia  podgrzebieniowego bez cech zmian bliznowatych. Głowa kości ramiennej  na obrysie tylno-górnym  jest  bardzo nierówna ale bez cech uszkodzenia o charakterze Hill Sachsa uchwytnych w  badaniu USG – nie stwierdzono cech typowego „kraterowatego”  zagłębienia okostnej .Obraz zmian bliznowatych  mięśnia podgrzebieniowego ( w okolicy złącza mięśniowo ścięgnistego ).

Kompleks SST bez cech uszkodzenia o charakterze  przerwania ciągłości – zmiany  wsteczne przyczepu najpewniej  związane z urazem ( nasilone uwapnianie, które poszerza   zarys kompleksu od strony przyczepu  torebkowego w przyleganiu zmian,  ale także w  zakresie SST obraz nasilonych zmian o  charakterze zapalenia – wzmożone ukrwienie w  badaniu Dopplerowskim ) .

     

      

      

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także