Pacjent z narastającym bólem okolicy barku

Obraz zmiany ogniskowej w okolicy nasady kości ramiennej – zmiana – widoczna w badaniu RTG

W badaniu USG nie może być w pełni oceniona, ale w pomiarze sonoelastograficznym  stwierdzono   obszar obniżonej sztywności w topografii zmiany – redukcja sztywności sugeruje obecność płynu.

           

Obraz  do dalszej oceny w  badaniu    MR.

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także