Pacjent po urazie w mechanizmie upadku – przebyte złamanie nadkłykcia bocznego

W  badaniu USG:

Kompleks ścięgnisto-więzadłowy boczny jest poszerzony ( znacznie – niejednorodny o nierównych zarysach ) – obraz przebudowy bliznowatej – szczególnie w polu uszkodzonego ( bardzo   niejednorodnego ) przyczepu w obszarze,którego widoczne są rozległe zwapnienia  – obraz nieregularności uszkodzonego pola przyczepu.

     

Około  15mm dystalnie od pola przyczepu obszar płynowy podłużny o szerokości do 2mm i  długości 12mm  odpowiada  rozwarstwieniu  sródścięgnistemu.  Zmiana z cechami wzmożonego ukrwienia – zmiana pourazowa lub wtórne uszkodzenie ścięgna. Po stronie promieniowej obraz zmian – nierówna głowa kości promieniowej – wtórne zmiany wsteczne z obrazem zmian w okolicy główki kości ramiennej.
W szparze zmienionego stawu od strony bocznej penetruje zwapnienie, które konfliktuje w badaniu  dynamicznym  – ruchu zgięcia i  wyprostu –  odpowiada zwapniałemu fałdowi maziówki – zmiana  w  ruchach zgięcia wyprostu i supinacji pronacji przyjmuje  różne położenie  pomiędzy powierzchniami kostnymi co może być  przyczyną różnych objawów klinicznych – ból blokowanie  etc .

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także