Bolesność okolicy stawu biodrowego

Bolesność okolicy stawu biodrowego, pacjentka 70 l diagnostyka wstępna

Zwiększona ilość płynu w stawie biodrowym prawym w porównaniu ze stroną przeciwną.

 

Obraz zmian wstecznych w zakresie obrąbka – obrąbek jest niejednorodny o nierównych zarysach ( cechy fragmentacji ) – z rozległym odczynem przy obrąbkowym – stwierdzono przerost błony maziowej ale także zmiany torbielowate o charakterze odczynu przy obrąbkowego – rozległe modelują torebkę stawu .
Dalsza ocena obrąbka możliwa w badaniu RM najlepiej w opcji artro.
Zwraca uwagę nierówny zarys okolicy połączenia głowowo szyjkowego – z wyraźna niejednorodną wypukłością w zakresie połączenia
W badaniu dynamicznym obraz przylegania ( cechy kolizji) okolicy połączenia szyjkowo udowego z krawędzią kostną panewki ze okolica połączenia szyjkowo udowego jest niejednorodna o nierównych zarysach ( obrys wypukły) – w badaniu u dynamicznym cechy konfliktu FAI – ( typu CAM)- także do dalszej diagnostyki ( RTG ew. RM) – wskazana ocena kąta alfa oraz ew. retrowersji na zdjęciach w projekcjach skośnych.

 

 

Torebka stawowa w części przedniej nieposzerzona, o równych zarysach.
Nie stwierdzono istotnych zmian entezopatycznych w zakresie przyczepu ścięgna mięśnia pośladkowego średniego i małego. Zarys powierzchni kostnych krętarza większego jest równy
Kaletka okołokrętarzowa jest poszerzona przez zwłóknienia – obraz zmian wstecznych o charakterze przewlekłym – ale bez cech wysięku – nie stwierdzono obecności płynu czy cech zmian zapalnych.

 

 

Pasmo biodrowo piszczelowe nie poszerzone.
kaletka ścięgna mięśnia biodrowo lędźwiowego jest nie poszerzona
Kaletka ścięgna mięśnia biodrowo lędźwiowego nie poszerzona w porównaniu ze stroną przeciwną , mięsień zarówno w części biodrowej jak i lędźwiowej jest prawidłowy.
Nie stwierdzono cech istotnych zmian w zakresie przyczepu mięsni 4 głowego uda oraz krawieckiego . Nie stwierdzono cech zmian obrzękowo zapalnych nerwu skórnego przedniego uda.
Do jamy stawu pod kontrola USG podano 2 ml Kwasu Hialuronowego

 
 

WN: cechy rozległego uszkodzenia obrąbka w części przedniej.
W badaniu USG dynamicznym oraz ocenie morfologicznej możliwość kolizji głowowo szyjkowej do dalszej oceny. Z uwagi na znacznego stopnia zmiany wsteczne – do jamy stawu podano kwas Hialuronowy,

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także