Cechy niestabilności nieprawidłowej pozycji żuchwy – cechy wiotkości mięśniowej?

· Obustronnie zmiany wsteczne powierzchni stawowych – większe w zakresie głowy żuchwy po stronie prawej ( w postaci nierównych zarysów powierzchni stawowych z cechami nawarstwień sklerotycznych penetrujących w obszar podchrzęstny) bez istotnych zmian wytwórczych
.· Szerokość szpar stawowych jest asymetryczna zwiększona – po stronie prawej do 3,6 mm po lewej o szerokości do 4,2 mm
· Ruchomość w badaniu dynamicznym obustronnie nie wykazuje cech ograniczenia.
·Obustronnie w pozycji zwarcia nawykowego obraz odbić od dysku chrzęstnego.
· . Cechy uszkodzenia więzadeł za krążkowych po stronie lewej bez cech obrzęku torebki stawu czy wysięku w jamie stawowej.
· Po stronie lewej w jamie stawu obraz wysięku
· Szerokość mięśni skrzydłowych i żwaczy jest asymetryczna – z cechami zmian wstecznych – w badaniu sonoelastograficznym z obrazem istotnie zredukowanego napięcia obustronnie i cechami transformacji tłuszczowej elementu kurczliwego redukcja napięcia do 8 KpA.

 

 

Obraz znacznego stopnia redukcji napięcia mieśniowego z transformacja tłuszczową mięśni żwaczowych przyczyny takich zmian ( w zakresie mieśni żwaczowych cechy odnerwiennego stłuszczenia koncentrycznego ( wraz z zaburzeniami połykania – do dalszej diagnostyki celowanej – w pierwszej kolejności neurologicznej )

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także