zaburzenia rytmu serca

Jakie mogą być przyczyny zaburzeń rytmu serca?

Serce to jeden z najważniejszych organów, jaki znajduje się w naszym organizmie. Jest ono narażone na wiele chorób, dolegliwości oraz urazów wewnętrznych. Praca serca to stały, automatyczny proces, który jest wspomagany przez układ nerwowy oraz biochemiczne wpływy. Prawidłowy cykl jego pracy powinien zacząć się kurczyć już od momentu poczęcia, aż do śmierci. Zakres akcji serca jest uzależniony od naszego wieku, a cały proces jest podporządkowany pracy kory mózgowej.

Natomiast zaburzenia rytmu serca występują wtedy, gdy zaburzona zostaje prawidłowa praca naszego serca. U wielu osób czynnik ten jest wywołany nadmiernym stresem oraz bodźcami zewnętrznymi, takimi jak duży lęk, nagła radość lub gniew.

Przyczyny zaburzeń pracy serca

Zaburzenia rytmu i pracy serca często pojawiają się bezobjawowo, mogą jednak wystąpić też określone objawy. Wszystko zależy od rodzaju schorzenia oraz jego zaawansowania. Najczęściej jednak takie problemy ukazują się pod postacią kołatania — szybkie, nierówne bicie serca. Pacjenci skarżą się również na ucisk w klatce piersiowej oraz krótkotrwałe nerwobóle w różnych częściach ciała. Innymi objawami są także nagłe duszności, problemy z oddychaniem bądź dławienie. Występuje zwolnione i gwałtowne bicie serca lub skurcze dodatkowe. Objawy te prowadzą w konsekwencji do poważnych chorób, dlatego nie należy ich bagatelizować. Arytmia serca jest dolegliwością, którą należy szybko zdiagnozować oraz podjąć odpowiednie leczenie, aby nie doprowadzić do poważnych schorzeń i konsekwencji nieodwracalnych.

Istnieją trzy rodzaje zaburzeń rytmu serca. Zaliczają się do nich często- i rzadkoskurcz, a także niemiarowość oddechowa. Pierwszy z nich to częstość skurczów na minutę utrzymująca się w granicy 100 a 220. Stan ten może być spowodowany nadmiernym stresem, skrajnymi emocjami bądź podnieceniem psychicznym.

Bieganie – jak wpływa na siłę mięśni?

Objawem rzadkoskurczu jest mniej niż 60 skurczów na minutę. Występuje w trakcie snu oraz w stanach napięcia współczulnego układu nerwowego. Problem ten jest bardzo poważny u osób starszych, szczególnie gdy wraz z powyższymi objawami występują również osłabienie, nudności lub omdlenia.

Niemiarowość oddechowa objawia się natomiast przyspieszeniem rytmu pracy serca wraz z wydechem oraz powolnym zwalnianiem go w trakcie wydechu. Dolegliwość ta często występuje u dzieci i młodzieży oraz osób z zaburzeniami układu autonomicznego.

W wielu przypadkach powyższe objawy łączą się z innymi, takimi jak nudności, trudno wyczuwalne tętno, uczucie ucisku w klatce piersiowej, omdlenia czy ból głowy. W przypadku wystąpienia następujących dolegliwości bardzo ważna jest szybka interwencja lekarza oraz działanie profilaktyczne, które zapobiegnie występowaniu powyższych schorzeń.

Zaburzenia serca — wykrycie źródła jest kluczowe

W celu wskazania dokładnej przyczyny i podłoża zaburzeń rytmu i pracy serca należy udać się na badanie kardiograficzne (echo serca), które jest nieinwazyjną metodą, w celu wykrycia źródła naszych problemów. Wykorzystuje się w nim ultradźwięki, obrazujące struktury serca i naczynia wielkie, aby zbadać oraz ocenić ich pracę i czynności.

Ważnym elementem diagnostyki jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem oraz dogłębne osłuchanie go i zlecenie specjalistycznych badań (EKG oraz USG serca). Niezwykle istotne jest, aby badania te powtarzać regularnie.

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także

USG palca

Palce mogą  być   przeciążone podczas codziennych aktywności ale szczególne obciążenia przynoszą aktywności sportowe związane z

Zobacz Więcej »