Pacjent po urazie barku – ocena urazu nerwów

Badanie USG pozwala na ocenę urazów nerwów – bezpośrednio – kiedy widoczne są nerwiaki lub brak ciągłości nerwu ale także pośrednio, kiedy zobaczyć można efekty odnerwienia. Efektami tymi jest degeneracja tłuszczowa mięśnia –  który widoczny jest jako bardziej – „jasny” jak na zdjęciu poniżej porównanie mięśnia obłego mniejszego u pacjenta po urazie barku. Pokazuje zmiany odnerwienie po stronie gdzie doszło do kontuzji unerwiającego nerwu pachowego.

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także

Badanie USG barku

USG stawu barkowego pozwala na ocenę ścięgien stożka rotatorów  – to jest ścięgien mięśni które utrzymują głowę kości ramiennej współosiowo

Czytaj więcej