Pacjent po urazie barku – ocena urazu nerwów

Badanie USG pozwala na ocenę urazów nerwów – bezpośrednio – kiedy widoczne są nerwiaki lub brak ciągłości nerwu ale także pośrednio, kiedy zobaczyć można efekty odnerwienia. Efektami tymi jest degeneracja tłuszczowa mięśnia –  który widoczny jest jako bardziej – „jasny” jak na zdjęciu poniżej porównanie mięśnia obłego mniejszego u pacjenta po urazie barku. Pokazuje zmiany odnerwienie po stronie gdzie doszło do kontuzji unerwiającego nerwu pachowego.

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także