Pacjent po urazie w mechanizmie upadku – przebyte złamanie nadkłykcia bocznego

W  badaniu USG:

  • Kompleks ścięgnisto więzadłowy boczny jest  poszerzony ( znacznie – niejednorodny  o nierównych  zarysach )  – obraz przebudowy  bliznowatej.
    Szczególnie w polu uszkodzonego (  bardzo niejednorodnego  )  przyczepu  w  obszarze,  którego widoczne są rozległe zwapnienia – obraz nieregularności    uszkodzonego pola przyczepu.
  • Około 15mm  dystalnie od pola przyczepu  obszar płynowy podłużny o szerokości do 2mm i  długości 12mm odpowiada  rozwarstwieniu  śródścięgnistemu,
    zmiana z cechami wzmożonego ukrwienia – zmiana pourazowa lub wtórne uszkodzenie ścięgna.
  • Po stronie promieniowej  obraz zmian – nierówna głowa kości promieniowej –  wtórne zmiany wsteczne z obrazem zmian  w  okolicy główki kości ramiennej
  • W szparze zmienionego stawu od strony bocznej penetruje zwapnienie, które konfliktuje w badaniu dynamicznym – ruchu zgięcia i wyprostu –  odpowiada   zwapniałemu fałdowi maziówki  – zmiana  w  ruchach zgięcia wyprostu i  supinacji pronacji przyjmuje różne położenie  pomiędzy powierzchniami kostnymi co może być  przyczyną różnych bjawów klinicznych-  ból, blokowanie  etc .

                        

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także