Pacjentka z drętwieniem palców

Pacjentka z drętwieniem palców – objawy kliniczne z nerwu pośrodkowego.
Po stronie prawej:

       

              

 

Nerw jedno pęczkowy , nie stwierdzono obecności tętnicy pośrodkowej.
Obraz obrzęku nerwu – w części proksymalnej kanału nadgarstka pole przekroju nerwu wynosi – 16 mm2 ( II stopnia ) W części dystalnej do 14 mm2 Szerokość nerwu w wymiarze AP jest zwiększona do 2,6 mm w części proksymalnej i 2,2 mm w części dystalnej.
W części proksymalnej, obraz umiarkowanego stopnia zmian zwyrodnieniowych nerwu – włóknienie onerwia bez cech zmian w zakresie śródnerwia ( w przewadze zmiany o charakterze obrzęku pęczkowego). W części dystalnej cechy koncentrycznego włóknienia onerwia – nasilenie zmian wstecznych ale nie obrzęku.
Troczek zginaczy w części proksymalnej jest poszerzony – do 1,2 mm i tutaj wykazuje cechy zmian odczynowych ( obrzęk ) – nerw z obrazem niewielkiego stopnia objawu schodkowania na tle ucisku zmiany pogłębiają się w zgięciu ( w spoczynku sa niewielkie ) . W części dystalnej szerokość troczka nie przekracza 1 mm
W badaniu sonoelastograficznym (SW) na poziomie troczka ciśnienie akustyczne zwiększone do 345 Kpa w części bliższej 110 Kpa.
dłoniowej – zmiany wsteczne ( włóknienie onerwia na odcinku do 6 mm od odejścia od MM.

Po stronie lewej:

 

 

      

 

      

      

•Nerw jedno pęczkowy , nie stwierdzono obecności tętnicy pośrodkowej.
•Obraz niewielkiego stopnia obrzęku nerwu – w części proksymalnej kanału nadgarstka pole przekroju nerwu wynosi – 11 mm2 ( niewielki – I stopnia ) W części dystalnej do 9 mm2 ( w normie)
•W części proksymalnej, obraz małego stopnia zmian zwyrodnieniowych nerwu – włóknienie onerwia bez cech zmian w zakresie śródnerwia
•Troczek zginaczy w części proksymalnej nie jest poszerzony – do 0,8 mm. Nerw bez cech ucisku .
•W badaniu sonoelastograficznym (SW) na poziomie troczka ciśnienie akustyczne zwiększone do 230 Kpa w części bliższej 90 Kpa.

Nie stwierdzono istotnych zmian wstecznych w zakresie dna kostnego kanału nadgarstka – Nie stwierdzono cech zmian wytwórczych czy cech zapalenia ( wysięku) w zakresie pochewek ścięgien zginaczy – po stronie prawej nieznacznie ( w zakresie części proksymalnej kanału przodujące brzuśce mięśni zginacza powierzchownego palców). Nie stwierdzono obecności brzuśców mięśni dodatkowych w kanale nadgarstka.

WN: W badaniu ultrasonograficznym po stronie prawej obraz nerwu pośrodkowego spełnia kryteria zespołu kanału ciaśni nadgarstka po stronie lewej bez cech istotnych zmian patologicznych.

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także