Pacjentka z drętwieniem palców

Pacjentka z drętwieniem palców – objawy kliniczne z nerwu pośrodkowego.
Po stronie prawej:

       

              

 

Nerw jedno pęczkowy , nie stwierdzono obecności tętnicy pośrodkowej.
Obraz obrzęku nerwu – w części proksymalnej kanału nadgarstka pole przekroju nerwu wynosi – 16 mm2 ( II stopnia ) W części dystalnej do 14 mm2 Szerokość nerwu w wymiarze AP jest zwiększona do 2,6 mm w części proksymalnej i 2,2 mm w części dystalnej.
W części proksymalnej, obraz umiarkowanego stopnia zmian zwyrodnieniowych nerwu – włóknienie onerwia bez cech zmian w zakresie śródnerwia ( w przewadze zmiany o charakterze obrzęku pęczkowego). W części dystalnej cechy koncentrycznego włóknienia onerwia – nasilenie zmian wstecznych ale nie obrzęku.
Troczek zginaczy w części proksymalnej jest poszerzony – do 1,2 mm i tutaj wykazuje cechy zmian odczynowych ( obrzęk ) – nerw z obrazem niewielkiego stopnia objawu schodkowania na tle ucisku zmiany pogłębiają się w zgięciu ( w spoczynku sa niewielkie ) . W części dystalnej szerokość troczka nie przekracza 1 mm
W badaniu sonoelastograficznym (SW) na poziomie troczka ciśnienie akustyczne zwiększone do 345 Kpa w części bliższej 110 Kpa.
dłoniowej – zmiany wsteczne ( włóknienie onerwia na odcinku do 6 mm od odejścia od MM.

Po stronie lewej:

 

 

      

 

      

      

•Nerw jedno pęczkowy , nie stwierdzono obecności tętnicy pośrodkowej.
•Obraz niewielkiego stopnia obrzęku nerwu – w części proksymalnej kanału nadgarstka pole przekroju nerwu wynosi – 11 mm2 ( niewielki – I stopnia ) W części dystalnej do 9 mm2 ( w normie)
•W części proksymalnej, obraz małego stopnia zmian zwyrodnieniowych nerwu – włóknienie onerwia bez cech zmian w zakresie śródnerwia
•Troczek zginaczy w części proksymalnej nie jest poszerzony – do 0,8 mm. Nerw bez cech ucisku .
•W badaniu sonoelastograficznym (SW) na poziomie troczka ciśnienie akustyczne zwiększone do 230 Kpa w części bliższej 90 Kpa.

Nie stwierdzono istotnych zmian wstecznych w zakresie dna kostnego kanału nadgarstka – Nie stwierdzono cech zmian wytwórczych czy cech zapalenia ( wysięku) w zakresie pochewek ścięgien zginaczy – po stronie prawej nieznacznie ( w zakresie części proksymalnej kanału przodujące brzuśce mięśni zginacza powierzchownego palców). Nie stwierdzono obecności brzuśców mięśni dodatkowych w kanale nadgarstka.

WN: W badaniu ultrasonograficznym po stronie prawej obraz nerwu pośrodkowego spełnia kryteria zespołu kanału ciaśni nadgarstka po stronie lewej bez cech istotnych zmian patologicznych.

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także

USG palca

Palce mogą  być   przeciążone podczas codziennych aktywności ale szczególne obciążenia przynoszą aktywności sportowe związane z

Zobacz Więcej »