Poszerzonego fałdu błony maziowej

Po stronie przyśrodkowej w przyleganiu kłykcia przyśrodkowego kości udowej obraz poszerzonego fałdu błony maziowej który wraz z obszarem zwłóknień ( zdjęcia) – koliduje z powierzchniami kostnymi podczas zgięcia – jest to obszar wyczuwany przez z pacjenta jako obszar przemieszczający się w stawie podczas wyprostu i zgięcia. W przyleganiu bez cech zmian obrzękowych czy wzmożonego ukrwienia.

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także