Ból stawu kolanowego u aktywnej pacjentki 71 l.

Nieznacznie zwiększona ilość płynu w stawie kolanowym z przerostem błony maziowej w stawie – cechy zmian odczynowych w badaniu Dopplerowskim nie stwierdzono cech wzmożonego ukrwienia. Obraz poszerzenia kaletki ścięgna mięśnia półbłoniastego a w części dystalnej obrzęk w zakresie wiązek dolnej przedniej i bocznej ścięgna – płyn okołościęgniście.
Obraz poszerzonej kaletki za kłykciowej z obrazem zmian wytwórczych w kaletce ale bez cech wzmożonego ukrwienia nie stwierdzono cech uwapniania.
Chrząstka szklista na powierzchniach obciążanych kłykcia przyśrodkowego kości udowej o nieprawidłowej echostrukturze. Na powierzchni kłykcia zwracają uwagę nasilone odbicia od warstwy podchrzęstnej – obraz przeciążeniowej sklerotyzacji warstwy podchrzęstnej – na poziomie opisywanej zmiany redukcja szerokości warstwy chrzęstnej .zmiana szerokości do 10 mm w wymiarze dwubocznym.

 

 

W zakresie kłykcia bocznego uwidoczniono penetrację zmian w kierunku chrząstki szklistej – obraz odpowiada mikropęknięciom chrząstki z powierzchownymi zmianami ubytkowymi.
Łąkotka boczna w zakresie rogów z obrazem nasilonych zmian wstecznych – obraz redukcji objętości łąkotki z jej niejednorodnością w przyleganiu łakotki od stronie krawędzi kości piszczelowej oraz udowej obraz osteofitozy brzeżnej – osteofity powodują kompresje lakotki
Łąkotka przyśrodkowa w zakresie rogu przedniego i tylnego o niejednorodnej echogeniczności bez cech rozwarstwienia przez szczeliny pęknięcia. Zwraca uwagę poszerzona kaletka przyłakotkowa – pod więzadłowa.

Zmiany zwyrodnieniowe na krawędziach powierzchni stawowych kości udowej i piszczelowej w stawie udowo piszczelowym – przewaga zmian po stronie bocznej,
Obraz niewielkich wyciągnięć zwyrodnieniowych w zakresie aparatu wyprostnego – w przewadze ścięgna mięśnia 4 głowego uda – cechy uwapniania apozycyjnego – bez zmian zapalnych w przyleganiu.

Ciało Hoffy niejednorodne z obrazem torbieli okolicy powierzchni stawowych.
Kaletki przedrzepkowa i pod Rzepkowa powierzchowna nie poszerzone.
ACL oraz PCL bez cech uszkodzenia nie są widoczne.
MCL zmienione obrzękowo w okolicy szpary stawu udowo piszczelowego zmiany obrzękowe warstwy głębokiej – więzadła łąkotkowo – udowego i łąkotkowo – piszczelowego – poszerzone.
Nie stwierdzono cech lateralizacji czynnościowej rzepki w badaniu dynamicznym – staw udowo – rzepkowy ukształtowany prawidłowo.
Nie stwierdzono cech zakrzepicy naczyń podkolanowych.

Wn: Obraz zmian wstecznych stawu kolanowego o umiarkowanym nasileniu – bez cech artrozy obraz uszkodzenia powierzchni obciążanych. Zmiany wsteczne w zakresie łakotki przyśrodkowej z poszerzeniem kaletki w przyleganiu. Cechy zmian wstecznych – kompresyjnych łakotki bocznej. Zmiany zapalne kaletek podkolanowych ( w tym około ścięgnistych ) – przeciążeniowe.

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także