USG stanu zapalnego

Zapalenia jakie występują w zakresie struktur układu mięśniowo szkieletowego u swojej genezy mają za zadanie naprawę uszkodzonych lub przeciążonych ścięgien    i  więzadeł.  Zapalenie dostarcza krwi a więc glukozy i tlenu, po to aby mogła nastąpić przebudowa uszkodzonego ścięgna czy wiązadła. Jednak w dłuższym okresie czasu jeżeli zapalenie czyli przekrwienie przeważa nad procesem reparacyjnym jego korzystne znaczenie zostaje znacznie ograniczone. Pojawia się destrukcja. Uszkadzanie przez przewlekły stan zapalny polega na przeroście tkanki naczyniowej, odkładaniu produktów rozpadu hemoglobiny i  krwinek, które tworzą złogi zastępując  prawidłową strukturę kolegęnową.  Struktura taka nie ma szans na regenerację jeśli zapalenie nie zostanie rozpoznane i nie będzie leczone. W badaniu usg ocena zapaleń jest szczególnie korzystna ponieważ nie wymaga podania środków kontrastowych a opiera się wyłącznie na zjawiskach fizycznych – rozpoznaniu ruchu krwi w badaniu Dopplerowskim. Badania takie wysoko czułymi głowicami przeprowadzamy w pracowni Ultragen

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także

USG palca

Palce mogą  być   przeciążone podczas codziennych aktywności ale szczególne obciążenia przynoszą aktywności sportowe związane z

Zobacz Więcej »