USG więzadła krzyżowego

Więzadło krzyżowe przednie utrzymuje kość udową względem kości piszczelowej w odpowiedniej pozycji podczas z gięcia i wyprostu stawu. Pomiędzy tymi kośćmi dochodzi nie tylko do ruchu zgięcia i wyprostu ale także do ruchów ślizgowych i rotacyjnych, dlatego więzadło krzyżowe wraz z łakotkami  stawu jest bardzo istotnym stabilizatorem. Stabilizacja taka jest konieczna, tak aby podczas ruchu stawu pod obciążeniem nie dochodziło do destrukcji powierzchni stawowych. Podczas urazów skrętnych dochodzi często do naciągnięcia bądź przerwania więzadła krzyżowego. Ocena więzadła krzyżowego w badaniu USG nie jest oczywista wymaga zastosowania specjalnych technik i dużej wprawy. Jednak jest konieczna do planowania dalszego leczenia. W pracowni Ultragen zajmuje się od wielu lat urazami sportowymi posiadamy doświadczenie w ocenie urazów więzadła krzyżowego przedniego.

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także