usg nerwów kraków

Uszkodzenia układu nerwowego

Działanie układu nerwowego ma ogromny wpływ na funkcjonowanie organizmu, gdyż steruje on wszystkimi organami i jest odpowiedzialny za odbiór impulsów nerwowych, które przetwarza i przekazuje je do efektorów, czyli narządów wykonawczych. Poprawne działanie układu nerwowego pozwala człowiekowi komunikować się, myśleć, czy realizować wszystkie inne procesy poznawcze, niezbędne m.in. do nabywania i przetwarzania informacji. Struktura układu nerwowego dzielona jest na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) oraz obwodowy układ nerwowy. OUN obejmuje mózgowie oraz rdzeń kręgowy, natomiast obwodowy układ nerwowy składa się na nerwy rdzeniowe i czaszkowe, a także zwoje nerwowe, które są skupiskami komórek zlokalizowanymi w różnych częściach ciała. Na poziomie strukturalno-komórkowym układ nerwowy złożony jest z neuronów, czyli komórek nerwowych, których struktura umożliwia przekazywanie impulsów nerwowych w całym ciele, a także odbieranie bodźców ze środowiska oraz wewnątrz organizmu z poszczególnych narządów. Nieprawidłowości powodujące uszkodzenie układu nerwowego mogą odbić się na organizmie człowieka do tego stopnia, że utraci on możliwość poprawnego funkcjonowania. W związku z powyższym warto zapobiegać sytuacjom, w których może dojść do potencjalnego uszkodzenia układu, a także nauczyć się reagowania w sytuacjach potencjalnie zagrażających.

Przyczyny powstawania uszkodzeń

Uszkodzenia strukturalne układu nerwowego najczęściej są przyczynami urazów, czy też niektórych chorób takich jak nowotwór, udar, stan zapalny, Parkinson lub stwardnienie rozsiane. Uszkodzenia mogą być również spowodowane urazem czaszkowo-mózgowym, a także urazem mechanicznym, który powstaje np. jako skutek wypadku komunikacyjnego, który doprowadził do przerwania ciągłości rdzenia. Uszkodzenie mechaniczne może również wystąpić w trakcie życia płodowego dziecka, kiedy układ nerwowy jest we wczesnym stadium rozwoju, a także w czasie porodu lub bezpośrednio po nim – wówczas może nastąpić porażenie mózgowe.

Co mogą oznaczać powiększone węzły chłonne?

Objawy strukturalnego uszkodzenia układu nerwowego

W wyniku uszkodzenia układu nerwowego następuje całkowita dezorganizacja organizmu. Mogą pojawić się zaburzenia czucia, równowagi, a także hipertonia, która jest nadmiernym napięciem tkanek ciała lub hipotonia powodująca osłabienie i brak koncentracji. Uszkodzony strukturalnie układ nerwowy może być też przyczyną ogólnego osłabienia organizmu, niedowładu mięśni, osłabienia siły mięśniowej, porażenia, a nawet zaniku mięśni. Inną kategorią urazu układu nerwowego jest neuropatia, czyli uszkodzenie nerwów obwodowych, który powoduje zaburzenia czucia, przeczulicę, ból oraz parestezję. Szczególną formą neuropatii jest zespół Guillaina-Barrégo, określony jako polineuropatia, powstający na skutek nieprawidłowości układu odpornościowego. Pierwsze objawy polineuropatii powstają najczęściej w wyniku przebytej infekcji wirusowej, która doprowadza do osłabienia kończyn oraz niewydolności mięśni oddechowych, przy których niezbędna jest bezzwłoczna hospitalizacja.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją gabinetu, który oferuje między innymi badania USG nerwów i naczyń. Szczegóły naszej oferty znajdą Państwo na stronie internetowej!

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także

USG palca

Palce mogą  być   przeciążone podczas codziennych aktywności ale szczególne obciążenia przynoszą aktywności sportowe związane z

Zobacz Więcej »