Bez kategorii

Obraz konfliktu międzykostnego w części podudzia

Obraz konfliktu międzykostnego w części podudzia

Obraz konfliktu międzykostnego – w okolicy krawędzi przedniej powierzchni stawowej kości piszczelowej obraz nawarstwień zwyrodnieniowych, które w badaniu dynamicznym konfliktują z nawarstwieniami kostnymi powierzchni kości skokowej – w przyleganiu obszar tkanki miękkiej – błony maziowej zmienionej obrzękowo I zapalnie – w badaniu Dopplerowskim zwiększony znacznie przepływ krwi w obszarze badanym.      

Obraz konfliktu międzykostnego w części podudzia Read More »

Obraz zmian pourazowych w zakresie przyczepu „wspólnego” ścięgien mięśni

Obraz zmian pourazowych w zakresie przyczepu „wspólnego” ścięgien mięśni prostowników przedramienia – w zakresie warstwy głębokiej i powierzchownej przyczepu obraz zmian o charakterze przebudowy bliznowatej z obecnością blaszkowatych zwapnień – zmiana rozległa – penetruje w zakresie warstwy powierzchownej na odcinku do 22 mm .  W zakresie pola przyczepu ( w przyleganiu powierzchni kostnej ) widoczne

Obraz zmian pourazowych w zakresie przyczepu „wspólnego” ścięgien mięśni Read More »

bolesność okolicy przedramienia usg kraków

Pacjent z bolesnością okolicy bocznej przedramienia

Pacjent z bolesnością okolicy bocznej przedramienia ale także osłabieniem mięśniowym zakresu unerwienia PIN.         Na poziomie arkady Frohsa obraz zagięcia nerwu – który już w spoczynku jest wyraźnie uciskany ( stwierdzono nie tylko modelowanie ale wręcz zagięcie. Po obu stronach miejsca uciskanego ( proksymalnie oraz dystalnie ) nerw jest poszerzony do 3

Pacjent z bolesnością okolicy bocznej przedramienia Read More »

Wynik badania ultrasonograficznego

Ból okolicy grzbietowej nadgarstka ale także łokciowej nadgarstka znaczne obciążenia nadgarstka.   W części grzbietowej nadgarstka obraz obszaru płynowego najbliższemu wielokomorowemu ganglionowi ( zmiana o wymiarach 11mm – dwuboczny x 13 mm – strzałkowy x 3 mm AP). Zmiana pod torebkowa – bez istotnie przebudowanej tkanki w przyleganiu – i bez cech włóknienia – w

Wynik badania ultrasonograficznego Read More »

Ból stawu kolanowego u aktywnej pacjentki 71 l.

Nieznacznie zwiększona ilość płynu w stawie kolanowym z przerostem błony maziowej w stawie – cechy zmian odczynowych w badaniu Dopplerowskim nie stwierdzono cech wzmożonego ukrwienia. Obraz poszerzenia kaletki ścięgna mięśnia półbłoniastego a w części dystalnej obrzęk w zakresie wiązek dolnej przedniej i bocznej ścięgna – płyn okołościęgniście. Obraz poszerzonej kaletki za kłykciowej z obrazem zmian

Ból stawu kolanowego u aktywnej pacjentki 71 l. Read More »

Poszerzonego fałdu błony maziowej

Po stronie przyśrodkowej w przyleganiu kłykcia przyśrodkowego kości udowej obraz poszerzonego fałdu błony maziowej który wraz z obszarem zwłóknień ( zdjęcia) – koliduje z powierzchniami kostnymi podczas zgięcia – jest to obszar wyczuwany przez z pacjenta jako obszar przemieszczający się w stawie podczas wyprostu i zgięcia. W przyleganiu bez cech zmian obrzękowych czy wzmożonego ukrwienia.

Poszerzonego fałdu błony maziowej Read More »

Ostry stan zapalny stawu barkowo obojczykowego

Aktualnie ostry stan zapalny stawu barkowo obojczykowego – obraz poszerzenia jamy stawu przez wysięk i przerośnietą maziówke – znaczne ukrwienie jamy stawu w zakresie jej części wewnętrznej. Powierzchnie kostne niejednorodne – jak w badaniu poprzednim – do jamy stawu pod kontrolą USG oraz w okolicę przerośniętej błony maziowej podano Diprophos.   Obraz wiotkości więzadeł barkowo

Ostry stan zapalny stawu barkowo obojczykowego Read More »

Bolesność okolicy stawu biodrowego

Bolesność okolicy stawu biodrowego, pacjentka 70 l diagnostyka wstępna Zwiększona ilość płynu w stawie biodrowym prawym w porównaniu ze stroną przeciwną.   Obraz zmian wstecznych w zakresie obrąbka – obrąbek jest niejednorodny o nierównych zarysach ( cechy fragmentacji ) – z rozległym odczynem przy obrąbkowym – stwierdzono przerost błony maziowej ale także zmiany torbielowate o

Bolesność okolicy stawu biodrowego Read More »